Učební plán

Učební plán čtyřletého studia pro školní rok 2021/2022

Předmět Ročník Celkem
1. 2. 3. 4.
Český jazyk a literatura 4 3 4 5 16
Anglický jazyk 3/3 3/3 3/3 3/3 12/12
Francouzský/Německý jazyk 3/3 3/3 6/6
Německý jazyk 3/3 3/3 6/6
Základy společenských věd 1 1 2 4 8
Dějepis 2 1 2 2 7
Zeměpis 2 2 0 1 5
Matematika 4/1 5 3 2 14/1
Fyzika 3 2 3/1 0 8/1
Chemie 2 3/1 2 0 7/1
Biologie a geologie 3/1 2 2 1 8/1
Informatika a výpočetní technika 2/2 2/2 0 0 4/4
Estetická výchova 2/2 2/2 0 0 4/4
Tělesná výchova 2/2 2/2 2/2 2/2 8/8
Volitelný předmět 1       L/Dg 0/0 2/1 0/0 0/0 2/1
Volitelný předmět 2 0 0 2 2 4
Volitelný předmět 3 0 0 2 2 4
Volitelný předmět 4 0 0 2 2 4
Volitelný předmět 5 0 0 2 2 4
Volitelný předmět 6 0 0 0 1 1
Celkem: 33 33 34 32 132/45
33/14 33/14 34/9 32/8 177 hodin

Učební plán osmiletého studia pro školní rok 2018/2019

Předmět Ročník Celkem
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Český jazyk a literatura 5/1 5/1 4/1 4/1 4 3 4 5 34/4
Anglický jazyk 4/4 4/4 4/4 4/4 3/3 3/3 3/3 3/3 28/28
Německý/Francouzský jazyk 0/0 0/0 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 15/15
Německý/Ruský jazyk 0/0 0/0 3/3 3/3
Občanská výchova 2 1 1 2 0 0 0 0 6
Základy společenských věd 0 0 0 0 1 1 2 4 8
Dějepis 2 2 2 2 2 1 2 2 15
Zeměpis 2 2 2 1 2 2 0 1 12
Matematika 5/1 4/1 4/1 4/1 4 5 3 2 31/4
Fyzika 2 2 1 2 3 2 3/1 0 15/1
Chemie 0 1 2,5 2 2 3/1 2 0 12,5/1
Biologie a geologie 2 2 2,5 2 3/1 2 2 1 16,5/1
Informatika a výpočetní technika 0 0 2/2 2/2 2/2 2/2 0 0 8/8
Estetická výchova 3 3 2 2 2/2 2/2 0 0 14/4
Tělesná výchova 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2 16/14
Přirodovědné projekty / Počítače a příroda 0 1/1 0 0 0 0 0 0 1/1
Volitelný předmět 1       L/Dg 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 2/1 0/0 0/0 2/1
Volitelný předmět 2 0 0 0 0 0 0 2 2 4
Volitelný předmět 3 0 0 0 0 0 0 2 2 4
Volitelný předmět 4 0 0 0 0 0 0 2 2 4
Volitelný předmět 5 0 0 0 0 0 0 2 2 4
Volitelný předmět 6 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Celkem: 29 29 32 32 33 33 34 32 254/85
29/8 29/9 32/13 32/13 33/13 33/14 34/7 32/8 339 hodin

Nabídka volitelných předmětů

Biologický seminář, fyzikální seminář, dějepisný seminář, chemický seminář, matematický seminář, seminář z anglického jazyka, seminář z francouzského jazyka, seminář z deskriptivní geometrie, seminář z informatiky a výpočetní techniky, seminář z německého jazyka, seminář z výtvarné výchovy, seminář z hudební výchovy, společenskovědní seminář, zeměpisný seminář.

 
 
 
Zřizovatelem školy je Pardubický kraj
Školský portál Pardubického kraje - každý den nové informace ze školství Projekty EU Microsoft Partneři ve vzdělávání Vzdělávací centrum Evropské vzdělávací centrum Jazyková škola Cambridge zkouškové centrum