Středoškolská odborná činnost

Jedná se o prestižní soutěž, jejíž historie sahá až do roku 1979. Tehdy se ovšem jednalo ještě o soutěž československou. Jak již název soutěže napovídá, soutěží v ní žáci středních škol, kterým se s pomocí SOČ otevírají dveře k dalšímu studiu ve vysněném oboru, ale může žákům pomoci i k vědecké kariéře.

Žáci mohou soutěžit v 18 soutěžních oborech z oblasti humanitní i přírodovědné. Není to pouze vědomostní soutěž, žáci prokazují zejména schopnost samostatné práce, kterou poté obhajují před odbornou porotou v několika soutěžních kolech.

Soutěž sestává celkem ze čtyř soutěžních kol: Žáci nejdříve projdou školní přehlídkou SOČ, z tohoto kola ti nejlepší postoupí do kola okresního, kde žáci obhajují svoji práci před porotou, a nejlepší ze soutěžících postupují do kola krajského. Vítězové tohoto kola následně svoji práci přednesou v kole celostátním. Žáci také mohou obdržet zvláštní cenu, kterou může být například účast na zahraniční soutěži či peněžitý nebo věcný dar.

Na naší škole má soutěž SOČ dlouhou tradici, soutěže se žáci mohou účastnit již řadu let. Za posledních deset let naši žáci téměř každoročně postupují až do nejvyšších kol této soutěže, získávají zvláštní ocenění a v celostátních kolech se umisťují na předních příčkách. Často se tak žáci naší školy stávají sami sobě konkurencí, protože 1. místo je jen jedno. V posledních letech je v celostátním kole velká konkurence i od žáků z jiných škol, ale přesto, i když se naši žáci neumístili na předních příčkách, své slovo zde mají a většina z těch, kteří do celostátního kola postoupili, se umístili v první desítce.

Velmi nás těší především úspěchy nejnovější. V roce 2019 se podařilo zopakovat úspěch z roku 2011. Ondra Cenek se umístil na 1. místě v celostátním kole v oboru Geologie a geografie s prací Fluorescence uranových minerálů jako metoda určování druhu. I v roce následujícím, kde všechny soutěže byly poznamenány nelehkou situací s nemocí COVID-19, se našim studentům dařilo. Míra Harant se umístil na 2. místě v celostátním kole v oboru Teorie kultury, umění a umělecké tvorby s prací Rozbor řetězových e-mailů a hoaxů a průzkum jejich šíření mezi seniory.

Více úspěchů naleznete v tabulce níže.

r. 2011 Matěj Kmošek (2. ročník) 1. místo celostátní kolo Teorie a historie kultury
  Jiří Sokol (2. ročník) 3. místo celostátní kolo Fyzika
  Miloslava Dočkalová (septima) 4. místo celostátní kolo Historie
r. 2012 Matěj Kmošek (3. ročník) 2. místo celostátní kolo Teorie a dějiny kultury a umění
  Miloslava Dočkalová (oktáva) 3. místo celostátní kolo Historie
  Ondřej Vacek (3. ročník) 3. místo celostátní kolo Zdravotnictví
r. 2013 Matěj Kmošek (4. ročník) 5. místo celostátní kolo + zvláštní cena UK Historie
  Jiří Sokol (4. ročník), Ilona Holomková (4. ročník) 12. místo celostátní kolo + zvláštní cena VUT Strojírenství, hutnictví, doprava a průmyslový design
r. 2014 Petr Boštík (3. ročník) 6. místo celostátní kolo Strojírenství, hutnictví, doprava a průmyslový design
  Tomáš Janecký (3. ročník) 7. místo celostátní kolo Fyzika
r. 2015 Markéta Staňková (3. ročník) 10. místo celostátní kolo Ochrana a tvorba životního prostředí
  David Lašek (oktáva) 13. místo celostátní kolo Teorie kultury, umění a umělecké tvorby
r. 2016 Tomáš Rothschein (septima) 7. místo celostátní kolo Historie
  Sabina Kličková (3. ročník) 8. místo celostátní kolo Geologie, geografie
r. 2017 Veronika Filipi (oktáva) 10. místo celostátní kolo Teorie kultury, umění a umělecké tvorby
  Tereza Pulgretová (septima) 13. místo celostátní kolo Historie
r. 2018 Šimon Votřel (septima) 7. místo celostátní kolo Historie
  Bohdana Sýkorová (septima) 8. místo celostátní kolo Teorie kultury, umění a umělecké tvorby
r. 2019 Ondřej Cenek (sexta) 1. místo celostátní kolo Geologie, geografie
  Michal Jireček (3. ročník) 4. místo celostátní kolo Ekonomika a řízení
r. 2020 Miroslav Harant (septima) 2. místo celostátní kolo Teorie kultury, umění a umělecké tvorby
  Alžběta Jirečková (septima) 4. místo celostátní kolo Ochrana a tvorba životního prostředí
  Radka Šinkorová (septima) 11. místo celostátní kolo Geografie a geologie
r. 2021 Jakub Šmíd (septima) 3. místo celostátní kolo, cena CZ.NIC, cena MŠMT Teorie kultury, umění a umělecké tvorby
  Tereza Bláhová (4. ročník) 5. místo celostátní kolo Historie
  Denis Knap (septima) 9. místo celostátní kolo, cena firmy CADWare Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace
 
 
 
Zřizovatelem školy je Pardubický kraj
Školský portál Pardubického kraje - každý den nové informace ze školství Projekty EU Microsoft Partneři ve vzdělávání Vzdělávací centrum Evropské vzdělávací centrum Jazyková škola Cambridge zkouškové centrum