Pro zájemce o studium

Přijímací řízení

Bližší informace najdete na samostatné stránce.

Učební plány

Učební plán pro nižší gymnázium podle Školního vzdělávacího programu

Předmět Ročník Celkem
1. 2. 3. 4.
Český jazyk a literatura 5/1 5/1 4/1 4/1 18/4
Anglický jazyk 4/4 4/4 4/4 4/4 16/16
Německý jazyk 0/0 0/0 3/3 3/3 6/6
Občanská výchova 2 1 1 2 6
Dějepis 2 2 2 2 8
Zeměpis 2 2 2 1 7
Matematika 5/1 4/1 4/1 4/1 17/4
Fyzika 2 2 1 2 7
Chemie 0 1 2,5 2 5,5
Biologie a geologie 2 2 2,5 2 8,5
Informatika a výpočetní technika 0 0 2/2 2/2 4/4
Hudební výchova 1 1 1 1 4
Výtvarná výchova 2 2 1 1 6
Tělesná výchova 2/2 2/2 2/2 2/2 8/8
Přírodovědné projekty / Počítače a příroda 0 1/1 0 0 1/1
Celkem: 29 29 32 32 122
29/8 29/9 32/13 32/13 122/43

Učební plán pro vyšší gymnázium podle Školního vzdělávacího programu

Předmět Ročník Celkem
kvinta sexta septima oktáva
Český jazyk a literatura 4 3 4 5 16
Anglický jazyk 3/3 3/3 3/3 3/3 12/12
Německý/Francouzský jazyk 3/3 3/3 3/3 3/3 12/12
Základy společenských věd 1 1 2 4 8
Dějepis 2 1 2 2 7
Zeměpis 2 2 0 1 5
Matematika 4 5 3 2 14
Fyzika 3 2 3/1 0 8/1
Chemie 2 3/1 2 0 7/1
Biologie a geologie 3/1 2 2 1 8/1
Informatika a výpočetní technika 2/2 2/2 0 0 4/4
Estetická výchova 2/2 2/2 0 0 4/4
Tělesná výchova 2/2 2/2 2/2 2/2 8/8
Volitelný předmět 1       L/Dg 0/0 2/2 0/0 0/0 2/2
Volitelný předmět 2 0 0 2 2 4
Volitelný předmět 3 0 0 2 2 4
Volitelný předmět 4 0 0 2 2 4
Volitelný předmět 5 0 0 2 2 4
Volitelný předmět 6 0 0 0 1 1
Celkem: 33 33 34 32 132/45
33/13 33/15 34/9 32/8 177 hodin

Učební plán pro čtyřleté gymnázium podle Školního vzdělávacího programu

Předmět Ročník Celkem
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník
Český jazyk a literatura 4 3 4 5 16
Anglický jazyk 3/3 3/3 3/3 3/3 12/12
Německý/Francouzský jazyk 3/3 3/3 3/3 3/3 12/12
Základy společenských věd 1 1 2 4 8
Dějepis 2 1 2 2 7
Zeměpis 2 2 0 1 5
Matematika 4/1 5 3 2 14/1
Fyzika 3 2 3/1 0 8/1
Chemie 2 3/1 2 0 7/1
Biologie a geologie 3/1 2 2 1 8/1
Informatika a výpočetní technika 2/2 2/2 0 0 4/4
Estetická výchova 2/2 2/2 0 0 4/4
Tělesná výchova 2/2 2/2 2/2 2/2 8/8
Volitelný předmět 1       L/Dg 0/0 2/2 0/0 0/0 2/2
Volitelný předmět 2 0 0 2 2 4
Volitelný předmět 3 0 0 2 2 4
Volitelný předmět 4 0 0 2 2 4
Volitelný předmět 5 0 0 2 2 4
Volitelný předmět 6 0 0 0 1 1
Celkem: 33 33 34 32 132/46
33/14 33/15 34/9 32/8 178 hodin

Nabídka volitelných předmětů

Studenti septimy, oktávy, 3. ročníku a 4. ročníku si vybírají z těchto volitelných předmětů: biologický seminář, fyzikální seminář, dějepisný seminář, chemický seminář, matematický seminář, seminář z anglického jazyka, seminář z francouzského jazyka, seminář z deskriptivní geometrie, seminář z informatiky a výpočetní techniky, seminář z německého jazyka, seminář z výtvarné výchovy, seminář z hudební výchovy, společenskovědní seminář, zeměpisný seminář..

Projekty

Bližší informace najdete na samostatné stránce.

Úspěšnost studentů při přijímacím řízení na VŠ

Bližší informace najdete na samostatné stránce.

Kde nás najdete

Bližší informace najdete na samostatné stránce.

Stravování

Studenti mají možnost se stravovat v jídelně EUREST - zařízení školního stravování, s.r.o. v blízkosti naší školy.

Stravné se hradí z účtu každého studenta. Cena menu je pro žáky 11–14 let 37 Kč, pro žáky 15 a více let 38 Kč. Součástí menu je polévka, hlavní jídlo a nápoj.

Ubytování

Ubytování pro studenty nezajišťujeme, lze využít možnosti ubytování v Domově mládeže Střední odborné školy technické v Litomyšli. Domov mládeže se nachází v bezprostřední blízkosti naší školy. Bližší informace na www.sost.lit.cz .

 
 
 
Zřizovatelem školy je Pardubický kraj
Školský portál Pardubického kraje - každý den nové informace ze školství Projekty EU Microsoft Partneři ve vzdělávání Vzdělávací centrum Evropské vzdělávací centrum Jazyková škola Cambridge zkouškové centrum