Napsali o nás

Studentky poznaly tchajwanskou kulturu

Pětice studentek z Gymnázia Aloise Jiráska v Litomyšli bydlela po celé tři týdny v rodinách svých tchajwanských kolegyň.

Z třítýdenního výměnného pobytu v tchajwanském Kaohsiungu se nedávno vrátila pětičlenná výprava z Gymnázia Aloise Jiráska v Litomyšli.

Čtyři studentky a jedna učitelka tak měly možnost poznat tchajwanskou kulturu i způsob vyučování na střední škole Jhong Jheng Municipal High School, s níž gymnázium v minulém roce navázalo spolupráci. Část nákladů spojených s cestou do daleké Asie uhradil i Pardubický kraj.

„Mezinárodní spolupráci mezi školami považuji za skvělou věc. Jen díky znalosti poměrů v jiných zemích, seznámení se s jinými mentalitami a čerpání cizích zkušeností mohou být naši mladí konkurenceschopní v dnešním globálním světě. Asie sice kvůli své zeměpisné poloze není destinací, se kterou by bylo možné udržovat nějaké intenzivní kontakty. Pokud je tu však konkrétní spolupráce realizovatelná za přijatelných finančních podmínek, neváhala jsem s její podporou z krajských prostředků,“ zdůvodnila přízeň kraje radní zodpovědná za školství Jana Pernicová.

Studentky z Litomyšle bydlely po tři týdny v rodinách svých tchajwanských kolegyň. Navštěvovaly vyučovací hodiny angličtiny, hudební a výtvarné výchovy nebo tělocviku, víkendy byly věnovány návštěvám památek a cestování.

Reciproční návštěva tchajwanských studentů by se měla uskutečnit ještě v tomto školním roce.

Studentky z Litomyšle poznaly tchajwanskou kulturu

V minulém školním roce navázalo Gymnázium Aloise Jiráska v Litomyšli mezinárodní spolupráci se střední školou Jhong Jheng Municipal High School v tchajwanském Kaohsiungu. Prvním krokem v rámci tohoto studentského výměnného programu byl třítýdenní pobyt čtyř studentek a jedné učitelky v Kaohsiungu, druhém největším městě exotické země. Tchajwanští studenti by měli návštěvu oplatit ještě během tohoto školního roku.

„Na Tchajwan jsme odletěly ve středu 21. října a po čtrnáctihodinovém letu nás na letišti přivítala delegace naší partnerské školy. Následovala tisková konference,“ líčí úvodní chvíle návštěvy učitelka Helena Žďárová. Studentky, které bydlely v hostitelských rodinách, prožily tři týdny plné různých aktivit. Všední dny od sedmé hodiny ranní do pozdního odpoledne patřily škole, o víkendech podnikaly mnoho výletů do okolí Kaohsiungu, některé z nich se se svými novými rodinami podívaly i do hlavního města na severu země. „Škola pro nás připravila speciální rozvrh, některé vyučovací hodiny trávily naše studentky ve třídách společně s tchajwanskými studenty, například hodiny angličtiny, hudební výchovy, tělocviku, tedy tam, kde se domluvily anglicky,“ vysvětluje Helena Žďárová. „Mnoho vyučovacích hodin připravili učitelé jen pro nás, výuku vedl místní učitel v čínštině a některý z angličtinářů pro nás překládal. Tyto hodiny byly obzvláště zajímavé, protože jsme v nich mohly blíže poznat tchajwanskou kulturu, seznámily jsme se s technikou čínské malby, kaligrafií, věštěním podle Knihy proměn, nejdůležitějšími čínskými svátky nebo vařením tradičních pokrmů,“ doplňuje. Pro všechny byly velkou výzvou také tréninky v čínském bojovém umění kung-fu.

Pobyt v daleké zemi byl zakončen prezentacemi litomyšlských studentek, ve kterých se s hostitelskými rodinami, studenty a učiteli školy podělily o dojmy, které nabyly během tří týdnů v Kaohsiungu. „Loučení s Tchajwanem pro nás nebylo lehké. Potkaly jsme zde velmi přátelské a pohostinné lidi, našly zde nové přátele a poznaly životní styl a kulturu tolik odlišnou od té naší. Tato životní zkušenost byla pro nás všechny velmi přínosná. Doufejme, že program studentské výměny mezi našimi školami bude i nadále takto úspěšně pokračovat,“ uzavírá vyprávění o pobytu Helena Žďárová.

Setkání rektora s vítězi celosvětové soutěže mladých vědců Intel ISEF v USA

V pondělí 15. června se rektor Univerzity Pardubice prof. Ing. Jiří Málek, DrSc. setkal s týmem gymnazistů z Litomyšle, kteří zvítězili v prestižní celosvětové soutěži mladých techniků a vědců, jež proběhla pod patronací společnosti Intel v květnu v USA. Setkání se uskutečnilo v klubovně univerzitní auly za účasti ředitelky gymnázia Mgr. Ivany Hynkové a učitelky technických předmětů Mgr. Martiny Kunderové.

Studenti Gymnázia A. Jiráska v Litomyšli - Jan Král, Marek Votroubek a Petr Bubeníček - se zúčastnili celosvětové soutěže Intel ISEF (Intel International Science and Engineering Fair), soutěže vědeckých a technických projektů pro středoškoláky.

Úspěšně obhájili svůj projekt konstrukce dálkově ovládaného robota s uchopovacím zařízením - EiMSARobota - a zvítězili v těžké konkurenci 278 projektů týmů.

EiMSARobot litomyšlských studentů dokáže vyhledávat předměty pomocí vlastního programu, manipuluje s nimi buď pomocí automatického systému, nebo manuálním řízením z počítače, jeho vnímání zajišťuje digitální kamera. V počítači jsou snímky z kamery zpracovávány a ten dál posílá příkazy do řídících modulů motorů. Základem pohybu jsou elektromotory, které pohybují s osmi koly a ramenem přizpůsobeným k uchopování předmětů.

Soutěže a veletrhu se účastnilo celkem 1563 středoškoláků z 56 zemí s 1 200 projekty v 17 oborech zaměřených např. na biochemii, molekulární biologii, počítačové vědy, fyziku a astronomii, inženýrství, matematiku, ekologii, medicínu apod.

Tým z Litomyšle je úspěšným účastníkem loňského 1. ročníku Festivalu vědy a techniky pro děti a mládež Pardubického kraje, které uspořádala společnost AMAVET (za organizační podpory Pardubického kraje a Institutu rozvoje evropských regionů - IRER, obecně prospěšné společnosti založené Univerzitou Pardubice a Statutárním městem Pardubice). Festivalu Intel ISEF v USA se účastnil jako národní vítěz Soutěže vědeckých a technických projektů středoškolské mládeže organizované Asociací pro mládež, vědu a techniku AMAVET, o.s.

AMAVET, který organizuje národní soutěž již 16 let pod záštitou předsedy Akademie věd ČR (a za sponzorské podpory energetické společnosti ČEZ a.s.), se soutěže zúčastňuje od roku 2005 a podruhé se podařilo dosáhnout historického úspěchu pro Českou republiku.

Univerzita se vždy ráda podílí na odborných projektech, které přivádějí mladé lidi k technické a vědecké činnosti, ať již přímo na pracovištích vysoké školy, nebo spoluprací se středními školami a dalšími partnery při pořádání soutěží a festivalů, které talentovanou mládež objevují a její tvůrčí potenciál pomáhají rozvíjet.

Křest Almanachu GLIT – sborníku studentských prací vydaného k 750. výročí povýšení Litomyšle na město

Poslední májová sobota na našem gymnáziu byla ve znamení oslav, setkávání, gratulací, přípitků a dárků. Ve škole bylo rušno už od rána, protože zde probíhal Den otevřených dveří a mnozí využili litomyšlských oslav k tomu, aby se vrátili nejen do svého rodného města, ale i do míst, kde strávili svá středoškolská studia. Návštěvníci měli možnost projít si znovu budovu školy a pohlédnout na Litomyšl (bohužel deštivou) z gymnaziální věže. Nejvíce pozornosti ovšem vzbuzovala vystavená tabla absolventských tříd. Děkujeme všem, kteří obětovali svůj čas a vážili cestu do naší školy, aby nám zapůjčili svá maturitní tabla nebo fotografie.

Hlavní program tohoto slavnostního dne ovšem začal ve 14 hodin. Nadešel totiž nejočekávanější a nejpříjemnější okamžik „narozeninových“ oslav – a to předání daru – sborníku literárních, výtvarných a odborných prací našich studentů. Tento dar svému starobylému městu naši studenti připravovali dlouho a velmi pečlivě. Ani vymýšlení samotného názvu nebylo jednoduchou záležitostí. Zcela záměrně je v něm užito slovo „almanach“, které si spíše spojujeme s texty starší literatury, a moderní znak „glit“, jenž je součástí školní webové adresy. Všechny práce v tomto almanachu i jeho název jsou dílem studentů. Poslední oddíl je věnovaný seznamům absolventů od roku 1956.

Po úvodním hudebním programu byl Almanach GLIT pokřtěn a předán panem profesorem Aloisem Jiráskem panu starostovi Michalu Kortyšovi. Slavnostní přípitek starobylé Litomyšli ukončil první, „vážnější“ část odpoledne. Následoval svižný swingový kánon v podání studentů sexty, kvinty, kvarty, 1. a 2. ročníku a nadešla chvíle odkrytí předem avizovaného tajemného předmětu. Pan prof. Jirásek a litomyšlská Múza odhalili bustu současného starosty Litomyšle Michala Kortyše. Kromě toho, že jde zřejmě o první bustu žijícího litomyšlského starosty, je toto dílo studentky Míly Dočkalové jakousi personifikací Litomyšle a vedle podstavce je umístěna schránka, do níž mohou návštěvníci výstavy vhazovat lístečky se svými přáními, která budou předána panu starostovi na konci školního roku. Pan starosta přislíbil, že všechna přání budou vyslyšena (přečtena) a zapracována do strategického plánu města.

Slavnost předání daru našich studentů svému starobylému městu skončila.

Výstava studentských prací věnovaných městu Litomyšli (ve školní aule) a výstava maturitních tabel a fotografií (2. patro) trvala do 19. června. Almanach GLIT si můžete zakoupit za 70 Kč v kanceláři gymnázia u paní Evy Chlebounové a v Informačním centru na Smetanově náměstí.

Paralympionici sehráli exhibiční utkání s ředitelkami škol

V pátek 12. června zorganizovali studenti Gymnázia Aloise Jiráska v Litomyšli pro žáky Speciálních škol v Litomyšli a v Poličce sportovní dopoledne. Tato akce se konala již podruhé, tentokrát se odehrála na nově zrekonstruovaném hřišti gymnázia.

Studenti připravili pro žáky speciálních škol dvanáct stanovišť, kde si soutěžící vyzkoušeli nejen své dovednosti, ale třeba i chuťové buňky. Příjemných zpestřením programu byla vzácná návštěva paralympioniků Radka Procházky a Leoše Laciny, kteří se v současnosti připravují na start na Mistrovství Evropy v boccie – paralympijské úpravě hry pétanque. Radek Procházka je držitelem první české paralympijské medaile v tomto sportu. Bronzovou medaili, kterou vybojoval na XIII. letních paralympijských hrách 2008 v Pekingu, přivezl s sebou do Litomyšle. Oba reprezentanti potom sehráli exhibiční utkání spolu s ředitelkami zúčastněných škol.

Ve druhé části sportovního dne, kdy soutěžím již nepřálo počasí, se žáci speciální školy přemístili spolu s organizátory do tělocvičny gymnázia, kde sportovní den pokračoval zdoláváním překážkových drah. Na závěr všichni účastníci převzali hezké diplomy a hodnotné ceny a vzhledem ke spokojenosti všech sportovců i organizátorů je jisté, že podobná akce se na gymnáziu uskuteční i v příštím roce.

Odvaha se cení

Maturanti (celkem dvacet sedm) z litomyšlského gymnázia společně s paní ředitelkou a kantory darovali krev na transfuzním oddělení v Litomyšli. Jako prvodárci přišli 24. února a 3. března. Moc jim všem děkujeme za bezejmenné příjemce a doufáme, že převážná většina z nich se k nám nebo na jiné transfuzní oddělení bude vracet.

Přejeme jim za kolektiv transfuzního oddělení úspěch při maturitě a při přijímacích zkouškách na VŠ.

Letošní maturanti z gymnázia se stali prvodárci krve

Spolupráce Gymnázia Aloise Jiráska a nemocnice pokračuje. Nejprve nejstarší studenti zpříjemnili dlouhý čas léčby nejmladším pacientům předčítáním pohádek a příběhů.

Nyní se společně s pedagogy rozhodli navštívit transfuzní stanici a poprvé darovat krev. Akce proběhla ve dvou termínech, a to 24. února a 3. března. „Stala se základním pilířem pro pravidelné dárcovství krve. Chtěla bych poděkovat všem dvaceti sedmi studentům a třem učitelům nejen za odvahu, ale i za jejich solidárnost,“ uvedla učitelka Martina Kunderová z litomyšlského gymnázia. Studenti tak pomohli lidem, kteří se ocitli v situaci, kdy jsou odkázáni na druhé. Kdo daruje krev, daruje totiž velkou naději.

Konverzační soutěž v anglickém jazyce

Okresní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce uspořádal ve středu 25. února kabinet anglického jazyka na Gymnáziu v Jevíčku. Šestnáct studentů z osmi středních škol okresu Svitavy nejdříve absolvovalo náročný poslech a poté řízený rozhovor ve dvojicích před pozornou porotou, složenou z učitelů angličtiny, pod vedením Josefa Hufa z místního gymnázia, který tuto soutěž organizačně připravil. Vítězem vyrovnané soutěže se stala Magdaléna Dolejšová z Gymnázia v Poličce a spolu s ní budou okres Svitavy reprezentovat v krajském kole v Pardubicích Aleš Hrabalík (Gymnázium Litomyšl) a Ondřej Bukáček (Gymnázium Polička), kteří se umístili na 2. a 3. místě. Všichni soutěžící prokázali výborné znalosti anglického jazyka. Úplné výsledky a fotografie z průběhu soutěže mohou zájemci nalézt na www.gymjev.cz.

Ivan Klíma: Žil jsem tři roky v Terezíně, těmi hrůzami se ale už v knihách nezabývám

Na gymnáziu včera vyvrcholil studentský projekt Pod hvězdou Davidovou. Gymnazisté zpracovali několik témat, která se týkají holocaustu i všedního života Židů. Setkání se zúčastnil rovněž spisovatel Ivan Klíma, který jako dítě strávil více než tři roky v Terezíně.

Myslíte si, že je dnešní mládež dostatečně informovaná o událostech, které se týkají Židů?

Není. Dnešní lidi ani neví vše o sovětské okupaci natož o německé. Je to historie, která je oslovuje jen tak, že to někde slyšeli a něco četli.

Studenti pořádají den o židovství. Je podle vás výuka ve škole o tomto tématu dostatečná?

Takové akce jako ta dnešní považuji za moderní přístup, jak dětem přiblížit historii, a to nejen jako učební látku. Akci v Litomyšli beru za dobrý příklad pro ostatní školy.

Sám jste prožil několik let v koncentračním táboře v Terezíně. Jak na to vzpomínáte?

Přijel jsem tam prvním transportem a odešel po osvobození, celkem tedy tři a půl roku. Bylo mi deset let. Mám dost šťastnou povahu, takže děsivé sny o Terezíně se mi dneska už nezdají. Také se tím nezabývám a ve svých knihách o této době píšu jen minimálně. Více mne zajímá současnost a nejbližší budoucnost.

Projekt Pod hvězdou Davidovou vedla na litomyšlském gymnáziu pedagožka Ludmila Marešová Kesselgruberová. Na vernisáži studentských prací se zpívaly židovské písně, vyprávěly se židovské anekdoty a podávaly se židovské moučníky.

Gymnazisté pátrali po obětech holocaustu přímo v Litomyšli

Studenti gymnázia si v pondělí připomněli 67 let od prvního transportu Židů do Terezína. Holocaustu se gymnazisté věnovali několik měsíců. Našli několik lidí z Litomyšle, kteří zažili hrůzy koncentračních táborů. Někteří z nich ještě žijí. Na panelu studenti představili jejich příběhy. Dvojčata Věra a Zdeněk Štolcovi z obuvnické rodiny odjeli v roce 1942 transportem do Terezína. Většina rodiny zahynula v Osvětimi, domů se vrátila jen Věra, která se s událostmi nevyrovnala a spáchala sebevraždu. Studenti se zajímali o příběh Karla Bergmana, jehož rodina měla galanterii. Skončil v pracovním táboře a nakonec utekl k partyzánům. Zemřel v roce 1996. Utrpení z koncentračního tábora přežila Anita Fischerová, kterou jen náhodou opilý Josef Mengele neposlal do plynové komory. Terezín a Osvětim přežila i Eva Freyová.

1 2
 
 
 
Zřizovatelem školy je Pardubický kraj
Školský portál Pardubického kraje - každý den nové informace ze školství Projekty EU Microsoft Partneři ve vzdělávání Vzdělávací centrum Evropské vzdělávací centrum Jazyková škola Cambridge zkouškové centrum