Předmětová komise německého jazyka

Základní informace

Předmětová komise německého jazyka zajišťuje výuku němčiny. Na našem gymnáziu se německý jazyk vyučuje jako druhý cizí jazyk. Ve čtyřleté formě studia se vyučuje paralelně s angličtinou ve všech ročnících, v osmileté formě studia se začíná s výukou podle nového ŠVP školy v tercii (žáci si volí mezi německým jazykem a francouzským jazykem). Týdenní hodinová dotace jsou tři hodiny. Žákům, kteří si zvolí německý jazyk jako maturitní předmět, je v posledních dvou ročnících před maturitou nabízen volitelný předmět Seminář z německého jazyka dvě hodiny týdně.

Výuka probíhá v jazykových učebnách podle učebnic Wir (tercie) a Direkt Neu (ostatní třídy). Jako doplňkový materiál se podle potřeby využívají počítačové programy, videoprogramy a časopisy JUMA a Freundschaft. Zájemci využívají i malou knihovnu s časopisy a knihami německých autorů v originále.

Další aktivity

Konverzační soutěže

Každoročně probíhá vždy v lednu školní kolo konverzační soutěže v německém jazyce pro žáky s hlubším zájmem o němčinu. Dva nejlepší postupují do okresního kola a odtud tři nejlepší do krajského kola.

Výměnný studijní program

V roce 2015 navázala naše škola spolupráci s bavorskou školou Gymnasium Landau an der Isar. Žáci si celý rok dopisovali se svými partnery z německého gymnázia a ve školním roce 2016/17 v září navštívili němečtí partneři naši školu. V červnu 2017 absolvovali výměnný pobyt v Německu naši žáci a učitelé.

Zahraniční exkurze

Podle zájmu žáků komise německého jazyka organizuje zájezdy do Německa, Rakouska a Švýcarska. V minulých letech jsme navštívili např. Karlsruhe, Heidelberg, Berlin, Postupim, Drážďany, Rothenburg, Norimberk, Salzburg, Berchtesgaden (Orlí hnízdo) a několikrát Vídeň, dále pak Luzern, Curych, Bern, Basilej a další místa.

Charity day a další aktivity

K dalším aktivitám patří zapojení tzv. „bayrische Stube“ do projektu Charity day, jarní workshop Tandemu „Do Německa na zkušenou“ nebo Goethe Institutu „Němčina nekouše“, či on-line soutěže Best in Deutsch.

Poslední články

Naši studenti v okresním kole Olympiády v německém jazyce

Naši studenti v okresním kole Olympiády v německém jazyce

Dne 9. března 2022 se konalo okresní kolo Olympiády v německém jazyce ve Svitavách. Naši školu v kategorii III.A pro studenty vyšších gymnázií a středních odborných škol úspěšně reprezentovali 2 studenti, a to Iva Hrubanová ze septimy a František Pecháček ze sexty. František obsadil 3. místo a Iva v těsném závěsu za ním místo 4.

Von den Nachbarn werden Freunde - Ze sousedů se stávají přátelé

Von den Nachbarn werden Freunde - Ze sousedů se stávají přátelé

Prvních čtrnáct dnů v dubnu využili studenti našeho gymnázia možnosti vydat se na zkušenou k našim německým sousedům. V rámci česko-německé výměny s partnerským Gymnasiem Landau an der Isar z Bavorska pobývalo 20 studentů se svými učiteli v hostitelských rodinách v Litomyšli.

Krajské kolo Olympiády v německém jazyce

Krajské kolo Olympiády v německém jazyce

12. března 2019 proběhlo v Pardubicích krajské kolo Olympiády v německém jazyce. V kategorii středních škol obsadil septimán Čeněk Chleboun vynikající 3. místo. Gratulujeme!

Další články

 • Informativní schůzka k výměnnému pobytu (Helena Dvořáková, 11. března 2019)
 • Deutsch macht Spaß (Marta Janečková, 20. února 2019)
 • Krajské kolo olympiády v německém jazyce (Petra Hanusová, 20. března 2018)
 • Ani my jsme nepřijeli z olympiády s prázdnou (Helena Dvořáková, 27. února 2018)
 • Studenti našeho gymnázia na zkušené v Bavorsku (Helena Dvořáková, 8. června 2017)
 • Olympiáda z německého jazyka – postup do krajského kola (Helena Dvořáková, 10. února 2017)
 • Vánoční putování po Bavorsku (Helena Dvořáková, 21. prosince 2016)
 •  
   
   
  Zřizovatelem školy je Pardubický kraj
  Školský portál Pardubického kraje - každý den nové informace ze školství Projekty EU Microsoft Partneři ve vzdělávání Vzdělávací centrum Evropské vzdělávací centrum Jazyková škola Cambridge zkouškové centrum